Τρίτη, 29 Μαΐου 2012

Αντιβαρύτητα

Φαινόμενο αντιβαρύτητας στο Ολυμπο. 12 Χλμ παράκαμψη από την εθνική οδο θέση 40.035238, 22.517252 στους χαρτες GPS.

Σχετικό βίντεο http://www.youtube.com/watch?v=VDWN7GX-dTM

Δευτέρα, 28 Μαΐου 2012

Κωνσταντινούπολη

πίστευτη ὁμολογία ἑνὸς σκεπτόμενου Τούρκου δημοσιογράφου... Χαρακτηριστικό ἀπόσπασμα: "Κάθε χρόνο τέτοια ἐποχή, µ΄ αὐτὲς τὶς γιορτὲς ποῦ κάνετε, διακηρύσσετε σὲ ὅλο τὸν κόσµο ὅτι: «αὐτὰ τὰ μέρη δὲν ἦταν δικὰ µας, ἤρθαµε ἐκ τῶν ὑστέρων καὶ τὰ πήραμε µἐ τὴ βία». Μήπως στὸ ὑποσυνείδητό σας ὑπάρχει ὁ φόβος ὅτι ἡ Πόλη κάποια µέρα θὰ δοθεῖ ππ'ολςίσω; Ἀντὶ νὰ περηφανευόμαστε µἐ τὶς πόλεις ποὺ κατακτήσαμε, ἂς περηφανευτοῦμε µἐ αὐτὲς ποὺ ἱδρύσαμε, αν ὑπάρχουν. Ἀλλὰ δὲν ὑπάρχουν. Ὅλη ἡ Ἀνατολὴ εἶναι περιοχὴ µἒ τὴν βία κατακτημένη..." Μὲ ἕνα ἐντυπωσιακὰ εἰλικρινὲς ἄρθρο, ποὺ δημοσιεύτηκε το 2009 στὴν ἔγκυρη ἐφημερίδα SABAH, ἀπὸ τὸν Engin Ardic, γνωστὸ συγγραφέα καὶ δημοσιογράφο στὴν Τουρκία στηλιτεύεται ὁ Τουρκικὸς τρόπος ἑορτασμοῦ τῆς πτώσης της Κωνσταντινούπολης στὶς 29 Μαΐου. Στὸ ἐν λόγω ἄρθρο ὁ συγγραφέας παρουσιάζει µια σειρὰ ἀπὸ ἀλήθειες γιὰ τὶς ὁποῖες τὸ Κεµαλικὸ καθεστὼς ἐδῶ καὶ δεκαετίες προσπαθεῖ νὰ καταπνίξει. Ἀξίζει νὰ παρατεθεῖ μεταφρασμένο τὸ πλῆρες κείμενο, ἀπὸ τὴν συγκεκριμένη διεύθυνση τῆς Τουρκικῆς ἐφημερίδας Sabah τὸ ὁποῖο ἔχει ὡς ἑξῆς : "Τοῦρκοι συμπατριῶτες, σταματῆστε πιὰ τὶς φανφάρες καὶ τὶς γιορτὲς γιὰ τὴν Ἅλωση, ἀρκετὴ βία ἔχουμε δώσει στὴν Ἀνατολὴ µἐ.... τὶς πράξεις µἄς... "ΑΝ ὀργανωνόταν στὴν Ἀθήνα συνέδριο µἐ θέμα : «Θὰ πάρουμε πίσω τὴν Πόλη»... ΑΝ ἐφτίαχναν μακέτα µἐ τὰ τείχη τῆς πόλης καί τους στρατιῶτες µἐ τὶς πανοπλίες τους νὰ ἐπιτίθενται στὴν Πόλη... (ὅπως ἐμεῖς στὴν Τουρκία κάνουμε κάθε χρόνο !) ΑΝ ἕνας τύπος ντυμένος ὅπως ὁ περίφημος Ἕλληνας νικηφόρος καὶ σχεδὸν μυθικὸς Διγενὴς Ἀκρίτας ἐπίανε τὸν δικὸ µἂς Ulubatlι Hasan καὶ τὸν γκρέμιζε κάτω... ΑΝ ξαφνικὰ ἔμπαινε στὴν πόλη κάποιος ντυμένος Αὐτοκράτορας Κωνσταντῖνος πάνω σὲ ἕνα λευκὸ ἄλογο καὶ δίπλα του ἄλλος ὡς Λουκᾶς Νοταρᾶς, ὡς Γεώργιος Φραντζὴς κι ἔμπαιναν ὡς ἀντιπρόσωποι τῆς πόλης... ( ὅπως ἐμεῖς στὴν Τουρκία κάνουμε κάθε χρόνο !) ΑΝ ἐφτίαχναν µια χάρτινη Ἁγία Σοφία ποὺ δὲν εἶχε μιναρέδες ἀλλὰ Σταυρό... ΑΝ ἔκαιγαν λιβάνι καὶ ἔλεγαν ὕμνους, θὰ µἂς ἄρεσε ; Δὲν θὰ µἂς ἄρεσε, θὰ ξεσηκώναμε τὸν κόσμο, μέχρι ποὺ θὰ καλούσαμε πίσω τὸν πρέσβη µἂς ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα. Τότε, γιατί τὸ κάνετε ἐσεῖς αὐτό, κάθε χρόνο ; Πέρασαν 556 χρόνια καὶ γιορτάζετε (τὴν Ἅλωση) σὰν νὰ ἦταν χθὲς; Γιατί κάθε χρόνο τέτοια ἐποχή, µ΄ αὐτὲς τὶς γιορτὲς ποῦ κάνετε, διακηρύσσετε σὲ ὅλο τὸν κόσµο ὅτι: «αὐτὰ τὰ μέρη δὲν ἦταν δικὰ µἄς, ἤρθαµε ἐκ τῶν ὑστέρων καὶ τὰ πήραμε µἐ τὴ βία». Γιὰ ποιὸ λόγο ἄραγε φέρνετε στὴ µνήµη µἴα ὑπόθεση έξι αιώνων; Μήπως στὸ ὑποσυνείδητό σας ὑπάρχει ὁ φόβος ὅτι ἡ Πόλη κάποια µέρα θὰ δοθεῖ πίσω; Μὴν φοβάστε, δὲν ὑπάρχει αὐτὸ ποὺ λένε µἐρικοὶ ἠλίθιοί της Ἐργκενεκὸν περὶ ὅρων τοῦ 1919. Μὴ φοβάστε, τὰ 9 ἑκατοµµύρια Ἑλλήνων δὲν μποροῦν νὰ πάρουν τὴν πόλη τῶν 12 ἑκατοµµυρίων, καὶ ἂν ἀκόμα τὴν πάρουν δὲν μποροῦν νὰ τὴν κατοικήσουν. Κι οἱ δικοὶ µἂς ποὺ γιορτάζουν τὴν Ἅλωση εἶναι µἴα χούφτα φανατικοὶ µὄνο ποὺ ἡ φωνὴ τοὺς ἀκούγεται δύσκολα. Ρὲ σεῖς, ἂν µἂς ποῦνε ὅτι λεηλατούσαμε τὴν Πόλη τρεῖς µέρες καὶ τρεῖς νύχτες συνεχῶς τί θὰ ἀπαντήσουμε ; Θὰ ὑπερασπιστοῦμε τὸν ἑαυτὸ µἂς στὸ Εὐρωπαϊκὸ Δικαστήριο Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων ἢ θὰ ἀφήσουμε τὸ θέμα στοὺς ἱστορικοὺς ; Ἀντὶ νὰ περηφανευόμαστε µἐ τὶς πόλεις ποὺ κατακτήσαμε, ἂς περηφανευτοῦμε µἐ αὐτὲς ποὺ ἱδρύσαμε, ἂν ὑπάρχουν. Ἀλλὰ δὲν ὑπάρχουν. Ὅλη ἡ Ἀνατολὴ εἶναι περιοχὴ µἒ τὴν βία κατακτημένη... Ἀκόμα καὶ τὸ ὄνομα τῆς Ἀνατολίας δὲν εἶναι αὐτὸ ποὺ πιστεύουν (ana=µἀνά, dolu=γεµάτη) ἀλλὰ προέρχεται ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ λέξη ἡ Ἀνατολή. Ἀκόμα καὶ ἡ ὀνομασία τῆς Ἰσταµποὺλ δὲν εἶναι ὅπως µἂς λέει ὁ Ebliya Celebi «ἐκεῖ ὅπου ὑπερτερεῖ τὸ Ἰσλὰµ» τράβώντας τὴ λέξη ἀπὸ τὰ μαλλιά, ἀλλὰ προέρχεται ἀπὸ τὸ «εἰς τὴν Πόλιν». Ἐντάξει λοιπόν, ἀποκτήσαµε µὄνιµη ἐγκατάσταση, τέλος ἡ νοµαδικὴ ζωὴ καὶ γι' αὐτὸ ὁ λαὸς ἀγοράζει πέντε - πέντε τὰ διαµερίσµατα. Κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ µἂς κουνήσει, ἠρεμῆστε πιά... Οἱ χωριάτες µἂς ας ἀρκεστοῦν στὸ νὰ δολοφονοῦν τὴν Κωνσταντινούπολη χωρὶς ὅμως πολλὲς φανφάρες....». 24 Μαϊ 2012 http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr Πηγη: http://www.sabah.com.tr/Yazarlar/ardic/2009/05/29/hatirlatmayin_sunu_kefereye

Κυριακή, 27 Μαΐου 2012

Ο Γερμανός νομπελίστας Γκίντερ Γκράς καυτηριάζει την Ευρώπη

 «Η Ντροπή της Ευρώπης» (Europas Schande)  

Κοντά στο Χάος, γιατί η αγορά δεν είναι δίκαιη 
είσαι μακριά από τη χώρα που υπήρξε κοιτίδα για σένα 
Ό,τι αναζητήθηκε με ψυχή, βρέθηκε άξιο σε σένα 
αλλά τώρα χαλάστηκε και εκτιμάται σα σκουπίδι 
Ως οφειλέτης γυμνή πάνω στο ικρίωμα, 
υποφέρει η χώρα που εσύ έλεγες ότι της χρωστάμε ευχαριστία 
Μία χώρα καταδικασμένη σε φτώχεια, της οποίας ο πλούτος, 
τρυφερά κόσμησε τα Μουσεία: λεία από Εσένα φυλαγμένη 
Η ευλογημένη από νησιά χώρα χτυπήθηκε με βία από τα όπλα που έφεραν τον Χέλντερλιν στο στρατιωτικό τους σακίδιο 
πολυδυστυχισμένη Χώρα, που οι αρχηγοί της κάποτε γίναν ανεκτοί από Σένα σαν εταίροι 
ταλαίπωρη Χώρα, στην οποία οι δικαστές με δύναμη, 
όλο και πιο στενά σφίγγουν τη θηλιά 
απέναντί σου πεισματωμένη, η Αντιγόνη φοράει μαύρα και παντού 
ενδύεται τον θρήνο ο Λαός, του οποίου προσκεκλημένος ήσουν Εσύ
 
εκτός της Χώρας, στου Κροίσου τη συγγενική ακολουθία 
όλα όσα γυαλίζουν μαζεύονται στα θησαυροφυλάκια Σου 
Μέθυσε τελικά, μέθυσε! κραυγάζουν οι λακέδες 
όμως οργισμένος επιστρέφει ο Σωκράτης το κύπελλο πίσω γεμάτο 
βρίζονται εν Χορώ, που είναι δικός Σου, οι Θεοί, 
των οποίων τον Όλυμπο η βούλησή σου απαιτεί να αποποιηθούν 
ανέμπνευστη, ατροφείς Εσύ χωρίς τη Χώρα 
της οποίας το Πνεύμα, Εσένα Ευρώπη διανοήθηκε 

Gόnter Grass

Libelation

   
Η ΝΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 

Είσαι πολύ κοντά στο χάος, γιατί δε συμμορφώθηκες πλήρως στην αγορά 
κι απομακρύνεσαι απ' τη χώρα, που ήτανε κάποτε λίκνο για σένα. 


Ό,τι με την ψυχή ζητούσες και νόμιζες πως είχες βρει 
τώρα σαν κάτι περιττό αποβάλλεις και το πετάς μες στα σκουπίδια. 


Ολόγυμνη σαν οφειλέτης διαπομπεύεται, υποφέρει η χώρα εκείνη 
που έλεγες πως της χρωστάς ευγνωμοσύνη. 


Στη φτώχια καταδικασμένος τόπος, τόπος που ο πλούτος του 
τώρα στολίζει τα μουσεία: λάφυρα που έχεις τη φροντίδα Εσύ. 


Κείνοι που χίμηξαν με την ορμή των όπλων στη χώρα την ευλογημένη με νησιά 
στολή φορούσαν και κρατούσαν τον Χέλντερλιν μες στο γυλιό τους. 


Καμιά ανοχή πλέον δε δείχνεις στη χώρα που οι συνταγματάρχες υπήρξαν σύμμαχοι ανεκτικοί. 


Χώρα που ζει δίχως το δίκιο, μα με εξουσία που επιμένει πως έχοντας αυτή το δίκιο 
ολοένα σφίγγει κι άλλο το ζωνάρι. 


Σε πείσμα σου η Αντιγόνη μαυροφορεί - σ' όλη τη χώρα 
πενθοφορεί και ο λαός της που κάποτε σ' είχε φιλοξενήσει. 


Μα οι ακόλουθοι του Κροίσου έχουν στοιβάξει έξω απ' τη χώρα, 
στα θησαυροφυλάκιά σου, ό,τι σαν μάλαμα αστράφτει. 


Πιες, επιτέλους, πιες κραυγάζουν επίτροποι σαν μαζορέττες 
μα ο Σωκράτης σού επιστρέφει γεμάτο πίσω το ποτήρι. 


Σύσσωμοι, ό,τι σου ανήκει, βαριά θα ρίξουν την κατάρα 
θεοί, αφού η θέλησή σου ζητά ξεπούλημα του Ολύμπου. 


Χωρίς του πνεύματος τροφή, τότε κι εσύ θα καταρρεύσεις 
δίχως τη χώρα που ο νους της, Ευρώπη, εσένα έχει πλάσει. 


Gόnter Grass 

(απόδοση στα ελληνικά Γιάννης Ευθυμιάδης - Σοφία Γεωργαλλίδη) 

Europas Schande  

Ein Gedicht von Gόnter Grass  

Dem Chaos nah, weil dem Markt nicht gerecht,  
bist fern Du dem Land, das die Wiege Dir lieh.  

Was mit der Seele gesucht, gefunden Dir galt,  
wird abgetan nun, unter Schrottwert taxiert.  

Als Schuldner nackt an den Pranger gestellt, leidet ein Land,  
dem Dank zu schulden Dir Redensart war.  

Zur Armut verurteiltes Land, dessen Reichtum  
gepflegt Museen schmόckt: von Dir gehόtete Beute.  

Die mit der Waffen Gewalt das inselgesegnete Land  
heimgesucht, trugen zur Uniform Hφlderlin im Tornister.  

Kaum noch geduldetes Land, dessen Obristen von Dir  
einst als Bόndnispartner geduldet wurden.  

Rechtloses Land, dem der Rechthaber Macht  
den Gόrtel enger und enger schnallt.  

Dir trotzend trδgt Antigone Schwarz und landesweit  
kleidet Trauer das Volk, dessen Gast Du gewesen.  

Auίer Landes jedoch hat dem Krφsus verwandtes Gefolge  
alles, was gόlden glδnzt gehortet in Deinen Tresoren.  

Sauf endlich, sauf! schreien der Kommissare Claqueure,  
doch zornig gibt Sokrates Dir den Becher randvoll zurόck.  

Verfluchen im Chor, was eigen Dir ist, werden die Gφtter,  
deren Olymp zu enteignen Dein Wille verlangt.  

Geistlos verkόmmern wirst Du ohne das Land,  
dessen Geist Dich, Europa, erdachte.

Παρασκευή, 25 Μαΐου 2012

Τα λεφτά σου ή τη ζωή σου;

του Δημ. Γαλάνη 
Εξευτέλισαν μία ολόκληρη χώρα. Ντρόπιασαν έναν περήφανο λαό. Διέλυσαν την κοινωνία. Καταστρέφουν την αγορά. Γκρεμίζουν ό,τι έχτισε ο καθένας με κόπο. Δεν πτοούνται όμως. Συνεχίζουν το «έργο» τους μέχρι ο Έλληνας να γονατίσει τελείως. Να σκύψει το κεφάλι, να φτύσει αίμα, να γίνει υπάκουος. Δεν ζήτησαν ούτε μία συγγνώμη για όσα έκαναν και όσα σχεδιάζουν. Δεν φάνηκε να νιώθουν την παραμικρή τύψη. Δεν αισθάνονται καμία ντροπή. Δεν παραιτείται κανείς τους… Άγνωστη λέξη η παραίτηση. Η καρέκλα τους, το βασίλειό τους. Έχουν άλλοθι λένε για τις πράξεις τους. Είναι εκλεγμένοι. Ορκίστηκαν πίστη στην Πατρίδα, υπακοή στο Σύνταγμα και τους νόμους και ευσυνειδησία στην εκπλήρωση των καθηκόντων τους. Με έναν όρκο καθάρισαν. Αυτοί οι απίθανοι τύποι που η ταυτότητά τους γράφει πρωθυπουργός, υπουργός, υφυπουργός, βουλευτής, έχουν ασυλία. Μόνοι τους την έφτιαξαν. Μόνοι τους την ψήφισαν. Μπορούν να κάνουν ό, τι γουστάρουν και να μην δίνουν λογαριασμό σε κανέναν. Μπορούν να σου πετσοκόβουν τη σύνταξη, το μισθό, να σου πετάνε ένα κομμάτι ψωμί για να ζήσεις, σαν να είσαι σκυλί, και να κοιμούνται ήσυχοι. Μπορούν να βάζουν λουκέτο στη δουλειά, στο σπίτι, ακόμα και στην ίδια σου τη ζωή, επειδή απέτυχαν παταγωδώς, και να λένε ότι σε σώζουν και από πάνω. «Εξυγίανση» είναι η λέξη που χρησιμοποιούν για τα βάσανά σου όταν αυτοί συνεχίζουν να απολαμβάνουν τα προνόμιά τους. Τους αρέσει να σου βάζουν διλήμματα. Εκβιαστικά διλήμματα. Ωμές κουβέντες: Τα λεφτά σου ή τη ζωή σου; Διάβασαν κάπου μια θεωρία, αυτή του σοκ, την ξεπατίκωσαν και την έκαναν μόδα. Παίζουν με την ψυχολογία. Σου ζητούν να συμφωνήσεις με αποφάσεις που σε ισοπεδώνουν προειδοποιώντας σε ότι αν δεν το κάνεις υπάρχει και ο άλλος τρόπος. Παίζουν με τις ζωές μας. Η Ελλάδα καταρρέει. Η Τουρκία περιμένει. Ο Έλληνας γονατίζει, χωρίς όνειρα, χωρίς προοπτική, δυστυχεί, πεινάει, μένει άστεγος, αυτοκτονεί. Οι πολιτικοί του τσακώνονται στη μοιρασιά, όπως κάνουν οι ύαινες πάνω στο κουφάρι. Όπως θα τσακώνονται σε λίγο οι «επενδυτές» για φραγκοδίφραγκα πάνω στο εθνικό ξεπούλημα. Έχουν όραμα, πάντως. Να έρθουν ως σωτήρες και να στήσουν ξανά τις πολιτικές καριέρες τους στα συντρίμμια μας. Θα ξαναβρούν και τότε πρόθυμους δανειστές, όχι όμως για να μας «σώσουν» αυτή τη φορά αλλά για να μας «ανασυγκροτήσουν». Θα υπογράψουν με υπερηφάνεια νέες συμβάσεις. Θα πάρουν μέτρα ξανά κόβοντας τα ψίχουλα σε όσους τυχερούς θα τα παίρνουν. Και όταν δυσκολέψουν τα πράγματα και ο ραγιάς πάει να σηκώσει κεφάλι θα ξαναθυμηθούν τα αγαπημένα «δημοκρατικά» διλήμματά τους: Τα λεφτά ή τη ζωή σου; 12.1.2012 www.protothema.gr

Τετάρτη, 23 Μαΐου 2012

Ξεριζώνουν τώρα και τα αμπέλια και μετά μας λένε ότι δεν παράγουμε τίποτα!!!

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας ενημερώνει τους αμπελοκαλλιεργητές ότι όλες οι οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου που φυτεύτηκαν μετά την 1/8/1998, είναι παράνομες... εκτός των φυτεύσεων που έγιναν βάσει δικαιωμάτων που χορηγήθηκαν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Σύμφωνα με το με αριθμ. 351/49474/25-04-2012 έγγραφο του ΥΠ.Α.Α.Τ. (Διεύθυνση ΠΑΠ-ΔΕΝΔΡ/ΚΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ ΚΑΙ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ), οι παραπάνω φυτεύσεις θα πρέπει να εκριζωθούν άμεσα με ευθύνη και έξοδα των κατόχων τους. ! Ο εχθρός είναι ένα ελεεινό κράτος με ελεεινούς εκπροσώπους και ακόμη πιο ελεεινούς "λειτουργούς". Σε λίγο μήπως θα είμαστε παράνομοι επειδή υπάρχουμε; Άρχισε η ανάπτυξη! Η φύτευση αμπελιών για κρασί στα χωράφια μας δεν επιτρέπεται αν δεν πάρουμε άδεια. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ανήκουμε δεν μπορούμε πλέον να φυτεύουμε ό,τι εμείς θέλουμε. Επιβάλουν όρους στο τι και πόσο θα φυτεύουμε στα χωράφια μας. Με αυτά οδήγησαν τη χώρα στη χρεωκοπία, τη γεωργία στην καταστροφή, το λαό στην ανεργία. Μέχρι και σήμερα υπακούουν στις εντολές των Βρυξελλών, επιβάλουν καταστροφικούς νόμους και θέλουν να συνεχίσουν με κυβερνήσεις κρυφομνημονίων. Η πολιτική του μνημονίου, η πολιτική της Μέρκελ και του Μπαρόζο, η πολιτική των κομμάτων της συγκυβέρνησης πρέπει να ανατραπεί. Ποινικοποιούν την παραγωγή, ξεκληρίζουν την αγροτιά!!! Στόχος η διαρκής και με κάθε τρόπο αποθάρρυνση από την πολιτεία κάθε προσπάθειας μικροκαλλιεργητή για αγροτική καλλιέργεια. Κατέστρεψαν την καλλιέργεια του καπνού, του βαμβακιού, των τεύτλων, απαξίωσαν την ελαιοκαλλιέργεια, τώρα ξεριζώνουν και τα κλήματα. Για όλα τα αμπελοτόπια που είναι φυτεμένα με οινοποιήσιμες ποικιλίες πρέπει να έχει εκδοθεί από το Υπουργείο Γεωργίας σχετική άδεια. Εάν φυτευτεί αμπέλι για κρασί χωρίς άδεια θα εκριζώνεται. Όσοι έχουν φυτεύσει δίχως αντίστοιχο δικαίωμα φύτευσης μετά την 31η Αυγούστου 1998, δεν νομιμοποιούνται να το έχουν και υποχρεούνται να το ξεριζώσουν με δική τους δαπάνη. Στην περίπτωση που δεν προβούν στην εκρίζωση, αμέσως επιβάλλεται χρηματική ποινή 1.200 ευρώ/στρέμμα που ισχύει για ένα έτος από την ημερομηνία κοινοποίησης του προστίμου. Μετά την παρέλευση του έτους το πρόστιμο διπλασιάζεται, εφόσον η «παράνομη φυτευμένη» έκταση συνεχίζει να υφίσταται. 
 Διαβάστε τι ανακοίνωσε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: 
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας Π.Ε. Αιτωλ/νίας: Θα εκριζώνονται οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου που φυτεύτηκαν σε αμπελοτεμάχια χωρίς δικαίωμα φύτευσης. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας ενημερώνει τους αμπελοκαλλιεργητές ότι όλες οι οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου που φυτεύτηκαν μετά την 1/8/1998, είναι παράνομες, εκτός των φυτεύσεων που έγιναν βάσει δικαιωμάτων που χορηγήθηκαν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Σύμφωνα με το με αριθμ. 351/49474/25-04-2012 έγγραφο του ΥΠ.Α.Α.Τ. (Διεύθυνση ΠΑΠ-ΔΕΝΔΡ/ΚΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ ΚΑΙ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ), οι παραπάνω φυτεύσεις θα πρέπει να εκριζωθούν άμεσα με ευθύνη και έξοδα των κατόχων τους. Επιπλέον, η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Αιτωλ/νίας ενημερώνει όλους τους αμπελοκαλλιεργητές ότι θα προχωρήσει σε ελέγχους για την εφαρμογή του μέτρου. 
 Τρίτη, 22 Μαΐου 2012 thermopilai.org

Κυριακή, 20 Μαΐου 2012

Μηπως καλύτερα να κάνουμε εκλογες κάθε μήνα? Αλλοιώς μυαλό δεν βάζουν οι γραφειοκράτες της διαπλοκής

Έρχονται τα 400 Μ1Α1 Abrams - Βρέθηκε το κονδύλι για την μεταφορά τους
 Λύση στο δήθεν «πρόβλημα» μεταφοράς στην Ελλάδα των 400 αρμάτων μάχης Μ1Α1 Abrams βρεθηκε άμεσα με την έλευση στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας του πρωτεργάτη της δωρεάν προμήθειας των αρμάτων, πρώην Α/ΓΕΣ Φραγκούλη Φράγκου, ο οποίος έδωσε την απαραίτητη κινητικότητα στο πρόγραμμα μέσα σε λίγα μόλις 24ωρα. Πληροφορίες του defencenet.gr αναφέρουν ότι «ως διά μαγείας» βρέθηκαν σε κάποιον κωδικό τα περίπου 10 εκατ. ευρώ που απαιτούνται για να μεταφερθούν τα άρματα στην Ελλάδα. 
 Είναι πραγματικά αστείο βέβαια σε μια δωρεά της οποίας η αξίας έστω και ως μεταχειρισμένο υλικό ξεπερνά το 1 δισ. δολ., να μπλοκάρει για 10 εκατ. ευρώ που απαιτούνται για να μεταφερθούν τα άρματα από τα σημεία που είναι τώρα αποθηκευμένα στο λιμάνια και από εκεί στην Ελλάδα. Ειδικά όταν βρέθηκαν 436 εκατ. ευρώ για να πληρωθεί ένα ομόλογο "πειρατικού" fund των νησιών Kayman, η μη πληρωμή του οποίου δεν θα είχε καμία ουσιαστική επίπτωση στην χώρα που έχει πτωχεύσει τεχνικά από τις 12 Μαρτίου, είναι τραγικό να συζητάμε για 10 εκατ. ευρώ προκειμένου να γίνει αποδεκτή μιας τέτοια κλοσσιαία δωρεά. 
 Τα ανέκδοτα της προηγούμενης πολιτικής ηγεσίας περί «προσπάθειας δωρεάς από τους εφοπλιστές των μεταφορικών» ήταν καλά για τα αυτιά ορισμένων που είναι άσχετοι περί της διαδικασίας μεταφοράς, αλλά όχι για όσους γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης μεταφοράς. Το σημαντικότερο μέρος του κόστους έχει να κάνει με την μεταφορά με τρένα και ειδικούς αρματοφορείς από το εσωτερικό των ΗΠΑ μέχρι τα λιμάνια, όπου θα φορτωθούν στα πλοία και θα μεταφερθούν στην Ελλάδα. Ένα κόστος το οποίο φυσικά δεν εμπλέκονται πουθενά οι Έλληνες εφοπλιστές. Αλλά ούτε και οι τελευταίοι έδειξαν καμία προθυμία να μεταφέρουν τα άρματα, ίσως απλά γιατί χρειάζονται ειδικά πλοία για την μεταφορά τους και οι πλέον εύποροι εφοπλιστές δεν διαθέτουν τέτοια πλοία, αλλά και οι μεταφορικές εταιρείες που είναι πιστοποιημένες για κάτι τέτοιο είναι πολύ λίγες και πολύ συγκεκριμένες.
 Εν πάση περιπτώσει ο νέος υπουργός φιλοδοξεί μέχρι τις 17 Ιουνίου να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία και τα άρματα να φορτωθούν μέσα στο καλοκαίρι για να σχηματίσουν μαζί με τα LEO2HEL/A4 τους πλέον ισχυρούς τεθωρακισμένους σχηματισμούς της Ευρώπης και τουλάχιστον στο μέτωπο του Έβρου να αποκτήσουν συντριπτική υπεροχή τουλάχιστον μέχρι την ένταξη σε υπηρεσία μεγάλου αριθμού του νέου τουρκικού άρματος Altay, προς το τέλος της τρέχουσας δεκαετίας. Σε ότι αφορά τα νησιά, τα 400 Μ48Α5 ΜΟLF θα αντικατασταθούν από ισάριθμα LEO1A5 των οποίων την θέση τους ηπειρωτικούς τεθωρακισμένους σχηματισμούς θα την καταλάβουν τα Μ1Α1. Με το ίδιο συμβόλαιο μεταφοράς θα έρθουν και τα περίπου 800 τεθωρακισμένα διαφόρων τύπων που έχουν επίσης διατεθεί δωρεάν από τα ΗΠΑ. Άπαντα έχουν ελεγχθεί από τις επιτροπές του Ε.Σ..
 Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr

Σάββατο, 19 Μαΐου 2012

Κυβέρνηση Παπαδήμου. Έδωσαν στους Τούρκους την εναέρια πυρόσβεση! - Αντιδράσεις από ΓΕΑ

Μια εξέλιξη που θα μπορούσε αποτελεί case study για την παρακμή του συστήματος ασφάλειας ή χρεοκοπίας του συστήματος πρόβλεψης αποτροπής κινδύνων κατά της ασφάλειας της χώρας, αποτελεί η κατ’αρχήν εξουσιοδότηση ενός ξένου οργανισμού, της ΝΑΤΟϊκής, NAMSA να επιλέξει με … μειοδοτικό διαγωνισμό από όλες τις χώρες του ΝΑΤΟ τον ιδιωτικό φορέα πυρόσβεσης στην Ελλάδα για τα επόμενα τρία χρόνια και η εν συνεχεία κατακύρωση τμήματος του διαγωνισμού σε … τουρκική εταιρεία! Δηλαδή το ΝΑΤΟ, με την έγκριση των ελληνικών αρχών και πιο συγκεκριμένα του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (Χ.Παπουτσής και Μ.Όθωνος) ανέθεσε σε μία χώρα, την Τουρκία, που έχει δηλωμένους με τον πιο επίσημο τρόπο, επεκτακτικούς και αναθεωρητικούς, με απλά λόγια, εχθρικούς, σκοπούς και στόχους έναντι στην Ελλάδα την προστασία του φυσικού πλούτου της! Αν σκεφθούμε ότι μόλις την παραμονή των Χριστουγέννων ο πρώην πρωθυπουργός της Τουρκίας Μεσούτ Γιλμάζ ομολόγησε ότι πράκτορες της ΜΙΤ έκαιγαν τα ελληνικά δάση, κατά την διάρκεια της πρωθυπουργίας του, η παραπάνω εξέλιξη θα μπορούσε να είναι και ανέκδοτο, αλλά δεν είναι. Όντως μέσω του διαγωνισμού της NΑMSA (ενός ΝΑΤΟϊκού οργανισμού που έχει Τούρκο υποδιοικητή - εκτός των πολλών «φάλτσων» που ακούγονται ότι συμβαίνουν στους διαγωνισμούς που προκηρύσσει, αφού τα «μαγαζάκια» της διαφθοράς δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο), επιλέχθηκε μια τουρκική εταιρεία στην κατηγορία των μεγάλων ελικοπτέρων πυρόσβεσης, η οποία θα αναλάβει τα σβήνει (ή να ανάβει;) φωτιές στην Ελλάδα… Ο διαγωνισμός αφορούσε τρεις κατηγορίες ελικοπτέρων: Τα κλειστού τύπου, τα μεγάλης μεταφορικής ικανότητας και τα μέσης μεταφορικής ικανότητας. Τα πρώτα τα κέρδισε μια ελληνική εταιρεία που χρησιμοποιεί τα γνωστά πορτοκαλί ελικόπτερα «Έρικσον» της Σικόρσκι, τα μέσης μεταφορικής ικανότητας, μια άλλη ελληνικής ιδιοκτησίας εταιρεία που χρησιμοποιεί ρωσικά ελικόπτερα (αμφότερες οι εταιρείες και τα μέσα εργάζονται εδώ και πολλά χρόνια στην Ελλάδα με καλά αποτελέσματα) και η κατηγορία των ελικοπτέρων μεγάλης μεταφορικής ικανότητας το ΝΑΤΟ την έδωσε, που; Σε μια τουρκική εταιρεία που χρησιμοποιεί ελικόπτερα Mil Mi-26 από την Λευκορωσία! Δεν θα υπεισέλθουμε στην διαγωνιστική διαδικασία. Βέβαια να σημειώσουμε ότι τα ελικόπτερα της τουρκικής εταιρείας εμφανίστηκαν με πραγματικά ανεξήγητα και αντιεμπορικά χαμηλό κόστος (χαμηλότερο από το κόστος της ελληνικής ιδιοκτησίας εταιρείας που είχε … ιδιόκτητα ελικόπτερα), ως το μόνο που τους απασχολούσε είναι να έπαιρναν την δουλειά όχι για να βγάλουν κέρδος, αλλά για άλλους λόγους. Αξίζει να δούμε οι Τούρκοι ιθύνοντες της εταιρείας (και όταν λέμε για τουρκικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, είναι αυτονόητο ότι βρίθουν πρακτόρων της ΜΙΤ) σε ποιες διαδικασίες θα έχουν πρόσβαση: Κατ’αρχήν θα έχουν εκπρόσωπο στην κατάρτιση του εθνικού αντιπυρικού σχεδιασμού. Θα έχουν μόνιμο σύνδεσμο στο εθνικό κέντρο συντονισμού καταστροφών, έρευνας και διάσωσης. Θα έχουν πρόσβαση σε όλα τα πολεμικά αεροδρόμια, αφού θα προσγειώνονται εκεί για να εφοδιάζονται σε καύσιμα, θα εδρεύουν στην 112 Π.Μ. στην Ελευσίνα, έχοντας πλήρη και ολοκληρωτική κάλυψη των δραστηριοτήτων της πιο κρίσιμης ΠΜ της ΠΑ σε καιρό ειρήνης αφού οι αερομεταφορές είναι η πιο κρίσιμη δραστηριότητα αφού μπορεί να ελεγχθούν ακόμα και οι διαθεσιμότητες Μοιρών της ΠΑ βάσει των φορτίων ανταλλακτικών, κινητήρων κλπ. Θα έχουν συνδέσμους στα ελικόπτερα που θα επιχειρούν σε ολόκληρη την Ελλάδα και βέβαια πλήρη και κοντινή αεροφωτογραφική κάλυψη σε όλες τις ευαίσθητες περιοχές, τις στρατηγικές υποδομές, φυσικά τα στρατόπεδα των ακριτικών περιοχών κλπ, ενώ είναι εντελώς αδύνατον να ελέγξουμε το αν το νερό που θα ρίξουν σε περίπτωση π.χ. που κινδυνεύει μα αποθήκη πυρομαχικών θα πέσει στον περιβάλλοντα χώρο ή στον … γάμο του καραγκιόζη. Επαναλαμβάνουμε: Υπό άλλες συνθήκες θα ήταν έναν κακό ανέκδοτο, τώρα γίνεται πραγματικότητα δια χειρός Χ.Παπουτσή και Μ.Όθωνος, οι οποίοι υπέγραψαν τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις. Βέβαια, επειδή μπορεί κάποιοι από την κυβέρνηση Παπαδήμου να είχαν ελαστική εθνική συνείδηση ή μειωμένα εθνικά ανακλαστικά (δεν μπορούμε να πιστέψουμε τίποτα περισσότερο) αυτό δεν σημαίνει ότι ισχύει και για τους νυν έστω και της υπηρεσιακής κυβέρνησης: Ήδη η Πολεμική Αεροπορία έχει εκφράσει τις αντιρρήσεις της για την δραστηριότητα της τουρκικής εταιρείας στην «καρδιά» του ΑΣΥ (Αεροπορικού Συστήματος) με στελέχη της ηγεσίας να έχουν ζητήσει όλες τις λεπτομέρειες για την υπόθεση και έχει ενημερωθεί ο νέος υπουργός Εθνικής Άμυνας Φραγκούλης Φράγκος, ο οποίος γνωρίζει από «πρώτο χέρι» τον τρόπο με τον οποίο εργάζονται οι τουρκικές μυστικές υπηρεσίες. Σε επικοινωνία του με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη τόνισε ότι υπάρχουν σοβαρά θέματα ασφάλειας και ζήτησε να αποκλειστεί οποιαδήποτε δυνατότητα να πετάξουν ελικόπτερα τουρκικών συμφερόντων πάνω από την Ελλάδα. Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, συμφώνησε, ζήτησε από τον ΥΕΘΑ να του στείλει και σχετική επιστολή στην οποία θα αναφέρονται οι επιφυλάξεις του. Η επιστολή θα σταλεί εντός της ημέρας. Και κάτι πολύ ενδιαφέρον: Όλη η διαδικασία στη ΝΑΜSA παρακολουθήθηκε πολύ στενά από Τούρκους «κρατικούς υπαλλήλους» που έφτασαν να δώσουν το παρών μέχρι και στην “beater conference” κάτι που προκάλεσε μεγάλη εντύπωση ακόμα και στους αντιπάλους των ελληνικών εταιρειών. Είμαστε περίεργοι να δούμε την εξέλιξη αυτής της υπόθεσης για να μετρήσουμε το επίπεδο αυτοκτονικής τάσης της χώρα σε συλλογικό επίπεδο, πλέον Tμήμα ειδήσεων defencenet.gr 18-05-2012

Τετάρτη, 16 Μαΐου 2012

Νίτσε γιά Ελλάδα (αν πίστευε θα καταλάβαινε τους λόγους)

Νίτσε:"Κανείς δεν ανακάλυψε το κώνειο που θα τον απαλλάξει από τους Έλληνες"!
 Απίθανα και απροσδόκητα επίκαιρος ο Γερμανός φιλόσοφος! Στο πρώτο του βιβλίο, με τίτλο “Η Γέννηση της Τραγωδίας” (1872) και συγκεκριμένα στο κεφάλαιο 15, ο Φρειδερίκος Νίτσε κάνει μία ιδιαίτερη μνεία στο ελληνικό έθνος αποδεικνύοντας ότι ο ίδιος είναι πολύ μπροστά από την εποχή του... Αξίζει τον κόπο να διαβάσετε το σχετικό χαρακτηριστικό απόσπασμα: «Αποδεδειγμένα σε κάθε περίοδο της εξέλιξής του ο δυτικοευρωπαϊκός πολιτισμός προσπάθησε να απελευθερώσει τον εαυτό του από τους Έλληνες. Η προσπάθεια αυτή είναι διαποτισμένη με βαθύτατη δυσαρέσκεια, διότι οτιδήποτε κι αν δημιουργούσαν, φαινομενικά πρωτότυπο και άξιο θαυμασμού, έχανε χρώμα και ζωή στη σύγκρισή του με το ελληνικό μοντέλο, συρρικνωνότανε, κατέληγε να μοιάζει με φθηνό αντίγραφο, με καρικατούρα. Έτσι ξανά και ξανά μια οργή ποτισμένη με μίσος ξεσπάει εναντίον των Ελλήνων, εναντίον αυτού του μικρού και αλαζονικού έθνους, που είχε το νεύρο να ονομάσει βαρβαρικά ότι δεν είχε δημιουργηθεί στο έδαφός του. Κανένας από τους επανεμφανιζόμενους εχθρούς τους δεν είχε την τύχη να ανακαλύψει το κώνειο, με το οποίο θα μπορούσαμε μια για πάντα να απαλλαγούμε απ’ αυτούς. Όλα τα δηλητήρια του φθόνου, της ύβρεως, του μίσους έχουν αποδειχθεί ανεπαρκή να διαταράξουν την υπέροχη ομορφιά τους. Έτσι, οι άνθρωποι συνεχίζουν να νιώθουν ντροπή και φόβο απέναντι στους Έλληνες. Βέβαια, πού και πού, κάποιος εμφανίζεται που αναγνωρίζει ακέραιη την αλήθεια, την αλήθεια που διδάσκει ότι οι Έλληνες είναι οι ηνίοχοι κάθε επερχόμενου πολιτισμού και σχεδόν πάντα τόσο τα άρματα όσο και τα άλογα των επερχόμενων πολιτισμών είναι πολύ χαμηλής ποιότητας σε σχέση με τους ηνίοχους, οι οποίοι τελικά αθλούνται οδηγώντας το άρμα στην άβυσσο, την οποία αυτοί ξεπερνούν με αχίλλειο πήδημα». www.olympia.gr

Τρίτη, 15 Μαΐου 2012

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΞΕΩΣ ΤΩΝ ΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓ. ΟΡΟΥΣ--------------------------------------------------------
ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΘΩ ΚΑΡΥΑΙ ΤΗ 1η/14η Μαΐου 2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ Εκτάκτου Διπλής Ιεράς Συνάξεως του Αγίου Όρους

Συνήλθε σήμερα στις Καρυές του Αγίου Όρους η Έκτακτος Διπλή Ιερά Σύναξις των Αντιπροσώπων και Προϊσταμένων των είκοσιν Ιερών Μονών του Αγίου Όρους Άθω με θέμα τις συνέπειες στην επιβίωση του Αγίου Όρους από την επιβολή των τελευταίων φορολογικών μέτρων και απεφάσισε να ανοκοινώση υπεύθυνα και αντικειμενικά τα εξής: 
Επειδή τελευταία είδαν το φως της δημοσιότητος ανεύθυνες φημολογίες περί διακοπής των σχέσεων του Αγίου Όρους με την Ελληνική Πολιτεία, λόγω του ανωτέρω θέματος, είναι ανάγκη να δηλωθεί προς πάσα κατεύθυνση ότι το Άγιον Όρος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Ελληνικού Κράτους και για την επίλυση των εκάστοτε προβλημάτων του προσπαθεί να συνεργάζεται εποικοδομητικά και γόνιμα με τους εκπροσώπους του. 
Αλγούμε και εμείς και συμπάσχουμε με τον Ελληνικό Λαό μέσα στην παρούσα γενικώτερη πνευματική και οικονομική κρίσι. Άλλωστε χάρι στην αδιάκοπη μέχρι σήμερα φιλοξενία των προσκυνητών γινόμαστε καθημερινά κοινωνοί της αγωνίας τους και συμμέτοχοι των προβλημάτων τους. 
Παράλληλα επιθυμούμε να υπενθυμίσουμε και να αποσαφηνίσουμε τα κατωτέρω: 
Το Άγιον Όρος αποτελεί μια χιλιόχρονη πνευματική οντότητα, την οποία οι εκάστοτε κτίτορες των Ιερών Μονών επροίκισαν με αγροτικά μετόχια εκτός των ορίων του, ώστε αυτό να μπορεί να επιβιώση και να επιτελέσει την ιστορική και πνευματική αποστολή του. Έτσι το Άγιον Όρος κατόρθωσε στις ιστορικές περιπέτειες του Έθνους και στους αγώνες της Εθνικής Παλιγγενεσίας να συμμετάσχη και συμπαρασταθή με αυτοθυσία, προσφέροντας μοναχούς, εφόδια, και ανεκτίμητα κειμήλια. Επί πλεόν το 1924 παρεχώρησε περίπου 1.200.000 στρέματα γεωργικών εκτάσεων για την αποκατάσταση των προσφύγων της Μικρασιατικής Καταστροφής. 
Μετά την απελευθέρωση του Αγίου Όρους από τον Οθωμανικό ζυγό η Ελληνική Πολιτεία ανεγνώρισε όλα τα ανωτέρω και κατωχύρωσε το αρχαίο αυτοδιοίκητο καθεστώς του, με ειδικό άρθρο στο Ελληνικό Σύνταγμα και με την Κοινή Δήλωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο νομικό αυτό καθεστώς προβλέπεται η διατήρηση ειδικού φορολογικού καθεστώς. 
Αυτή η ειδική θεσμική μεταχείρισις ανετράπη τελευταία με την ψήφισι νέων νομοθετημάτων που επιβάλλουν δυσβάστακτη φορολόγησι των εκτός Αγίου Όρους ακινήτων, ενώ τα έσοδα εξ αυτών μόλις επαρκούν για την στοιχειώδη συντήρησι (όχι την αναστήλωσι) των κτιρίων, την διαβίωσι των μοναχών και την φιλοξενία των προσκυνητών. 
Επειδή το ζήτημα δεν είναι μόνο ζωτικής σημασίας, αλλά ήδη και επιβιώσεως για τις περισσότερες Ιερές Μονές, η Ιερά Κοινότης του Αγίου Όρους έχει ζητήσει από τις πρόσφατες Κυβερνήσεις την διατήρησι του προϋπάρχοντος φορολογικού καθεστώτος του Αγίου Όρους, πράγμα το οποίο έχει γίνει κατανοητό από την πολιτική ηγεσία και ευελπιστούμε για την νομοθετική διευθέτησή του. 
Μαζί με τον Ορθόδοξο λαό μας εκτενώς προσευχόμεθα στον Πανοικτίρμονα Θεόν, δια πρεσβειών της Παναγίας μας, Κυρίας και Εφόρου του Αγίου Όρους, να χαρίζη μετάνοια, πνευματική δύναμη και υπομονή σε όλους τους ευσεβείς Χριστιανούς, να αποσοβήση τους πνευματικούς και υλικούς κινδύνους και να φωτίση τους πολιτικούς ηγέτες της Ελλάδος να εξεύρουν την καλλίτερη λύσι για την Πατρίδα μας και το Άγιον Όρος. 
Άπαντες οι εν τη Εκτάκτω Διπλή Ιερά Συνάξει Αντιπρόσωποι και Προϊστάμενοι Των είκοσιν Ιερών και Ευαγών Μονών Του Αγίου Όρους Άθω.

Σχόλια ιστοσελίδων : 
 Του Γιώργου Θεοχάρη >>  http://www.agioritikovima.gr 
Ανεύθυνες φημολογίες χαρακτηρίζει η Ιερά Κοινότητα τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας περί διακοπής των σχέσεων του Αγίου όρους και της ελληνικής πολιτείας με αφορμή την επιβολή φορολόγησης των εσόδων της ακίνητης περιουσίας των Ιερών Μονών. Σε ανακοίνωσή της μετά τη σημερινή διπλή σύναξη που συμμετείχαν οι είκοσι ηγούμενοι και αντιπρόσωποι των μονών, διευκρινίζεται προς πάσα κατεύθυνση ότι «Το άγιο Όρος αποτελεί αναπόσταστο τμήμα της ελληνικής επικράτειας και προσπαθεί να συνεργαστεί εποικοδομητικά για τους εκπροσώπους της ελληνικής πολιτείας». Ταυτόχρονα οι Αγιορείτες ευελπιστούν να διευθετηθεί το φορολογικό ζήτημα και εύχονται ο Θεός να φωτίσει τους πολιτικούς να κάνουν το καλύτερο για την Ελλάδα και το Άγιο Όρος. 
-------------------------------------------------------- 
Γράφει ο Αιμίλιος Πολυγένης www.romfea.gr
Συνήλθε χθες, Δευτέρα 14 Μαϊου 2012 στις Καρυές του Αγίου Όρους η Έκτακτη Διπλή Ιερά Σύναξη των Αντιπροσώπων και Προϊσταμένων των Είκοσι Ιερών Μονών του Αγίου Όρους. Σύμφωνα με πληροφορίες της Romfea.gr το θέμα που απασχόλησε την έκτακτη Διπλή Ιερά Σύναξη ήταν, οι συνέπειες στην επιβίωση του Αγίου Όρους από την επιβολή των τελευταίων φορολογικών μέτρων. Οι ίδιες πληροφορίες της Romfea.gr αναφέρουν ότι, η Σύναξη των Αγιορειτών ασχολήθηκε και με "ανεύθυνα" όπως χαρακτηρίζει δημοσιεύματα για δήθεν διακοπή των σχέσεων Αγίου Όρους με την Ελληνική Πολιτεία. Συγκεκριμένα οι Ιερά Σύναξις αναφέρει: "Eίναι ανάγκη να δηλωθεί προς πάσα κατεύθυνση ότι το Άγιον Όρος αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του Ελληνικού Κράτους και για την επίλυση των προβλημάτων του προσπαθεί να συνεργάζεται εποικοδομητικά και γόνιμα με τους εκπροσώπους του". Ακόμη οι Αγιορείτες τονίζουν ότι συμπάσχουν με τον Ελληνικό Λαό, μέσα στην γενικότερη πνευματική και οικονομική κρίση. Σε άλλο σημείο η Ιερά Σύναξις υπογραμμίζει: "Το Άγιον Όρος αποτελεί μια χιλιόχρονη πνευματική οντότητα, την οποία οι εκάστοτε κτίτορες των Ιερών Μονών επροίκισαν με αγροτικά μετόχια εκτός των ορίων του, ώστε αυτό να μπορεί να επιβιώση και να επιτελέσει την ιστορική και πνευματική αποστολή του." "Έτσι το Άγιον Όρος κατόρθωσε στις ιστορικές περιπέτειες του Έθνους και στους αγώνες της Εθνικής Παλιγγενεσίας να συμμετάσχει και συμπαρασταθεί με αυτοθυσία, προσφέροντας μοναχούς, εφόδια, και ανεκτίμητα κειμήλια. Επί πλεόν το 1924 παρεχώρησε περίπου 1.200.000 στρέματα γεωργικών εκτάσεων για την αποκατάσταση των προσφύγων της Μικρασιατικής Καταστροφής". Σε άλλο σημείο αναφέρουν: "Μετά την απελευθέρωση του Αγίου Όρους από τον Οθωμανικό ζυγό η Ελληνική Πολιτεία ανεγνώρισε όλα τα ανωτέρω και κατωχύρωσε το αρχαίο αυτοδιοίκητο καθεστώς του, με ειδικό άρθρο στο Ελληνικό Σύνταγμα και με την Κοινή Δήλωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο νομικό αυτό καθεστώς προβλέπεται η διατήρηση ειδικού φορολογικού καθεστώς." Οι Αγιορείτες αναφέρουν ότι αυτή η ειδική θεσμική μεταχείριση ανετράπη τελευταία, έτσι επιβάλλουν δυσβάσταχτη φορολόγηση των εκτός Αγίου Όρους ακινήτων, τα έσοδα των οποίων επαρκούν μόνο για την στοιχιώση συντήρηση (όχι αναστήλωση) των κτιρίων, την διαβίωση των μοναχών και την φιλοξενία των προσκυνητών. Επίσης η Διπλή Ιερά Σύναξις του Αγίου Όρους επειδή το εν λόγω ζήτημα είναι ζωτικής σημασίας και επιβίωσης, ζητά όπως έχει ζητήσει από όλες τις Κυβερνήσεις την διατήρηση του προϋπάρχοντος φορολογικού καθεστώτος του Αγίου Όρους, πράγμα το οποίο έχει γίνει κατανοητό από την πολιτική ηγεσία και ευελπιστούν για την νομοθετική διευθέτησή του. Τέλος οι Αγιορείτες πατέρες προσεύχονται ο Θεός να ενδυναμώνει με υπομονή τον ελληνικό λαό, αλλά και να φωτίσει τους πολιτικούς ηγέτες να εξεύρουν την καλύτερη λύση για την Πατρίδα και το Άγιον Όρος.

Δευτέρα, 14 Μαΐου 2012

Αγιο Ορος - Φορολογία
http://www.defencenet.gr/defence/index.php?option=com_content&task=view&id=41758&Itemid=139

Οι δημοσιέυσεις αυτές είναι ανυπόστατες, ούτε στο Αγ. Ορος κανουν καλό, ούτε στην πολιτεία μας που βάλλεται πανταχόθεν. Το Αγ. Ορος πάντοτε βοηθούσε και βοηθά το εθνος με κάθε τρόπο διότι ειναι ένας πευμονας που δίνει οξυγόνο στους Ελληνες και σε αυτή την στιγμή είναι απολύτως απαραίτητος. Μην του κανετε κακό, φυσικά αθέλητα όπως θελω να πιστευω. 


μον. Πρόδρομος

Κυριακή, 13 Μαΐου 2012

Στις ΗΠΑ εμφυτεύουν RFID στους στρατιώτες για "ιατρικούς" λόγους

Είναι γεγονός ότι το όνειρο κάθε εξουσίας ακόμα και δημοκρατικής είναι να μπορεί να έχει τον πλήρη έλεγχο στα περιουσιακά στοιχεία, και στην προσωπική ζωή του κάθε πολίτη. Γιατί; Γιατί έτσι νιώθει ασφαλής ότι θα μπορεί να επιβάλλει πλήρως οτιδήποτε θεωρεί ως σωστό, και θα είναι σίγουρη ότι κανείς δεν θα προλάβει να της εναντιωθεί στα σχέδιά της, αφού πριν την εναντίωση θα πρέπει να υπάρξει σχεδιασμός και μετά συντονισμός, πως θα επιτευχθεί αυτό αν όλοι είχαμε από ένα εμφυτευμένο μικροτσίπ (RFID);Το θέμα είναι σοβαρό γιατί σιγά-σιγά (η πολύ γρήγορα, τελικά) το RFID πλησιάζει όλο και πιο κοντά στο σώμα μας με τη δικαιολογία της ασφάλειας, ευνομίας, και ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ. Κρατείστε το τελευταίο, ο καταναλωτής και όχι ο πολίτης παραδίδεται εύκολα στην ευκολία. Το άρθρο που θα διαβάσετε είναι από το http://endoftheamericandream.com/archives/after-the-government-microchips-our-soldiers-how-long-will-it-be-before-they-want-to-put-a-microchip-in-you για όποιον θέλει να το δει στα Αγγλικά αλλιώς ιδού στην ελληνική μετάφραση. "Τι θα κάνατε αν κάποτε η κυβέρνηση έκανε υποχρεωτικό για όλους το εμφυτεύσιμο μικροτσίπ ως ταυτότητα; Θα το βάζατε; Ένα τέτοιο σενάριο μπορεί να μην είναι τόσο μακριά όσο νομίζετε. Στις Ηνωμένες Πολιτείες σήμερα, εκατομμύρια σκύλοι και γάτες έχουν μικροτσίπ, χιλιάδες ηλικιωμένοι Αμερικανοί με τη νόσο του Αλτσχάιμερ έχουν μικροτσίπ, και ο αμερικανικός στρατός αναπτύσσει «ιατροτεχνολογικά προϊόντα» που περιέχουν μικροτσίπ για την παρακολούθηση της υγείας των στρατιωτών. Μόλις η κυβέρνηση εμφυτεύσει μικροτσίπ σε όλους τους Αμερικάνους στρατιώτες, πόσος καιρός θα περάσει για να βάλει το εμφυτεύσιμο μικροτσίπ σε όλους τους κρατικούς υπαλλήλους για το καλό της εθνικής ασφάλειας; Και μόλις η κυβέρνηση βάλει μικροτσίπ σε όλους τους κρατικούς υπαλλήλους πόσος καιρός θα χρειαστεί για να βάλει το μικροτσίπ στους Αμερικάνους πολίτες; Φυσικά αυτή η τεχνολογία δεν πρόκειται να "απαιτηθεί" για τον μέσο Αμερικάνο πολίτη σύντομα. Προς το παρόν, θα εισέρχεται στην ζωή μας σιγά σιγά. Αλλά μόλις αρκετά άτομα θα έχουν οικειοθελώς αποδεχθεί τα "οφέλη" των εμφυτεύσιμων μικροτσίπ, θα είναι μόνο θέμα χρόνου πριν τα μικροτσίπ γίνουν υποχρεωτικά. Είσαι έτοιμος για αυτό; Το σχέδιο για εμφυτεύσιμα μικροτσίπ στους Αμερικάνους στρατιώτες αναφέρεται με λεπτομέρειες σε ένα πρόσφατο άρθρο της Kate Knibbs στο Mobiledia.... Ο στρατός των ΗΠΑ σχεδιάζει να εμφυτεύσει στους στρατιώτες ιατρικές συσκευές, που θα καθιστά πιο δύσκολη την προσβολή τους και τον θάνατό τους από ασθένειες. Η Υπηρεσία Προηγμένων Ερευνητικών Αμυντικών Έργων του στρατού, η γνωστή ως DARPA, ανακοίνωσε τα σχέδιά της να δημιουργήσει νανοαισθητήρες που θα καταγράφουν την υγεία των στρατιωτών στο πεδίο της μάχης και θα δίνουν την δυνατότητα στους γιατρούς να την παρακολουθούν συνεχώς σχετικά με πιθανά προβλήματα υγείας. Αυτά τα τεχνολογικά "προτερήματα" συνήθως προωθούνται με τέτοιο τρόπο που κάνει δύσκολο το μέσο πολίτη να θυμώσει με αυτά. Μετά από όλα, ποιος θα μπορούσε να είναι εναντίον ενός σχεδίου που θα κρατάει τους στρατιώτες μας ζωντανούς και υγιείς; Αλλά όπως λένε, «ο δρόμος προς την κόλαση ήταν στρωμένος με καλές προθέσεις». Αποδεικνύεται ότι οι έρευνες στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ κατευθύνονται επίσης προς την ανάπτυξη μιας παρόμοιας τεχνολογίας για το ευρύ κοινό .... Η νανοτεχνολογία εξακολουθεί να ψάχνει να βρει μια θέση στον ιατρικό τομέα. Ερευνητές του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ αναπτύσσουν μικροσκοπικές ρομποτικές οθόνες που μπορούν να διαγνώσουν ασθένειες, να παρακολουθούν τα ζωτικά όργανα και ακόμα να μεταφέρουν το φάρμακο στο αίμα, παρόμοιες με τις συσκευές που ο στρατός σχεδιάζει να δημιουργήσει. Τα δύο έργα δεν έχουν ακόμη συνδεθεί μεταξύ τους, αλλά οι παρόμοιοι στόχοι τους, θα μπορούσαν να ωφελήσουν το στρατό από το συντονισμό των προσπαθειών από κορυφαίους πανεπιστημιακούς επιστήμονες. Το ερώτημα είναι: Θα τους άφηνες να σου βάλουν μέσα σου ένα μικροτσίπ, εάν υποτίθεται ότι θα σε κρατούσε υγιή; Δεδομένου ότι αυτό το είδος της τεχνολογίας γίνεται όλο και πιο διαδεδομένο, οι άνθρωποι θα λένε ότι δεν θέλουν να "χάσουν" τα μεγάλα οφέλη που παρέχει. Η εξάπλωση των εμφυτεύσιμων μικροτσίπ είναι ως επί το πλείστον εθελοντικής μορφής για την ώρα. Μεγάλος αριθμός Αμερικανών τα έχουν ήδη δεχτεί, και ο αριθμός πρόκειται να αυξηθεί σημαντικά κατά τα επόμενα έτη. Σε ένα πρόσφατο άρθρο τουWND η Katherine Albrecht εμπειρογνώμον σε θέματα ιδιωτικότητας και πολέμιος της εξάπλωσης των εμφυτεύσιμων μικροτσιπ, μεταξύ άλλων, λέει για το πώς η ευρεία υιοθέτηση των εμφυτεύσιμων μικροτσίπ θα είναι κατά κύριο λόγο μέσω εθελοντικών μεθόδων.... «Ποτέ δεν πρόκειται να δούμε την κυβέρνηση υπό την απειλή όπλου, να λέει «Θα ​​βάλετε ένα τσιπ εντοπισμού», δήλωσε η Katherine Albrecht, η οποία με την Liz McIntyre έγραψαν το "Spychips", ένα βιβλίο που προειδοποιεί για την απειλή κατά της προστασίας της ιδιωτικής ζωής από τα RFID τσιπ. "Τα πάντα γίνονται βήμα προς βήμα. Αν μπορείς να βάλεις ένα μικροτσίπ σε κάποιον... ο καθένας θα λέει: «Έλα, τώρα.. Θα είναι ενδιαφέρον να βλέπουμε που πάει». Καθώς εξαπλώνει αυτή η τεχνολογία, θα γίνει πολύ ευκολότερο στα διάφορα θεσμικά όργανα να αρχίσουν να την καθιστούν υποχρεωτική. Για παράδειγμα, τι συμβαίνει αν κάποια μέρα ο εργοδότης σας απαιτήσει από εσάς να βάλετε εμφυτεύσιμο μικροτσίπ για «λόγους ασφαλείας»; Τι θα συμβεί κάποια μέρα, αν η τράπεζά σας απαιτήσει από εσάς να βάλετε εμφυτεύσιμο μικροτσίπ, για να χρησιμοποιείτε τον τραπεζικό σας λογαριασμό; Μην νομίζετε ότι δεν μπορεί να συμβεί. Σε όλο τον κόσμο, υπάρχει μια εμμονή με το να κάνουμε την "ταυτότητα" πιο ασφαλή. Απλά δείτε τι συμβαίνει στην Ινδία, σύμφωνα με την Electronic Frontier Foundation .... Στην Ινδία, μια μαζική προσπάθεια είναι σε εξέλιξη για την συλλογή βιομετρικών στοιχείων ταυτότητας για κάθε έναν από τα 1,2 δισεκατομμύρια κατοίκους της χώρας. Το απίστευτο σχέδιο, που ονομάστηκε το «μητέρα όλων των προγραμμάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνηση» από τους Economic Times, έχει προκαλέσει διαμάχη στην Ινδία και έξω από αυτήν, προκαλώντας σοβαρές ανησυχίες σχετικά με την προστασία της ιδιωτικής ζωής και την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των ατόμων. Το σχέδιο προχωράει υπό την αιγίδα του προγράμματος Εθνικού Μητρώου Πληθυσμού (NPR) και του προγράμματος Unique ID (UID) (‘Μοναδική Ταυτότητα’), ξεχωριστές πρωτοβουλίες που έχουν συνάψει συμφωνία για την ενσωμάτωση των δεδομένων που συλλέγουν για να χτίσουν την μεγαλύτερη βάση βιομετρικών δεδομένων στον κόσμο. Μετά την εγγραφή, στα άτομα θα δοθεί ένα 12-ψήφιος μοναδικός αριθμός ταυτότητας σε δελτία ταυτότητας που θα έχουν τσιπ. Για τους κατοίκους που δεν διαθέτουν τα απαραίτητα έγγραφα για να κάνουν ορισμένα είδη εργασίας ή κρατικές υπηρεσίες, υπάρχει ισχυρό κίνητρο για να πάρουν την ταυτότητα. Ενώ το πρόγραμμα UID είναι εθελοντικό, η εγγραφή στο πρόγραμμα NPR είναι υποχρεωτική για όλους τους πολίτες. Πόσο καιρό νομίζετε θα περάσει μέχρι όλες οι χώρες αναπτύξουν τα δικά τους προγράμματα "Unique ID"; Θα μας πουν ότι τα προγράμματα αυτά είναι αναγκαία για την πρόληψη της πλαστογραφίας της ταυτότητας, για τον εντοπισμό εγκληματιών και τρομοκρατών, για να πατάξει τους φοροφυγάδες και να ενισχυθεί η "εθνική ασφάλεια". Το θέμα όμως με μια κάρτα είναι ότι μπορεί πάντα να χαθεί, να κλαπεί ή να είναι πλαστή. Φαίνεται αναπόφευκτο ότι οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο θα θελήσουν κάποια στιγμή, κάτι ακόμα πιο «ασφαλές» από μια κάρτα. Έτσι, θα αφήσετε στην κυβέρνηση να εμφυτεύσει την "ταυτότητά" σας στο χέρι σας, όταν έρθει η ώρα; Αλλά δεν θα είναι όλα αυτά τα προηγμένα μικροτσίπ εμφυτεύσιμα. Όπως έχουμε γράψει στο παρελθόν, ορισμένοι επιστήμονες εργάζονται για την ανάπτυξη «βρώσιμων μικροτσίπ». Αυτά τα βρώσιμα μικροτσίπ θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από τους γιατρούς για να παρακολουθούν την υγεία σας. Η ακόλουθη περιγραφή αυτών των βρώσιμων μικροτσίπ προέρχεται από ένα πρόσφατο άρθρο της Daily Mail .... Ο αισθητήρας, που δεν περιέχει μπαταρία, κεραία ή ραδιόφωνο, δημιουργεί μια μοναδική ψηφιακή υπογραφή που μπορεί να διαβαστεί και να καταγράφεται από ένα έμπλαστρο που θα τοποθετείται στον ώμο του ασθενούς. Το έμπλαστρο, που επίσης ελέγχει τις σωματικές λειτουργίες, όπως τον καρδιακό ρυθμό και τη θερμοκρασία, στέλνει κρυπτογραφημένες πληροφορίες σε ενεργοποιημένα blue-tooth smartphones ή υπολογιστές που ανήκουν στους ασθενείς και τους γιατρούς και τους φροντιστές τους. Με τον τρόπο αυτό, οι ασθενείς και οι γιατροί τους θα μπορούν να βλέπουν μαζί ποια χάπια έχουν ληφθεί. Οι γιατροί μπορούν επίσης να ερμηνεύσουν κατά πόσο ο ασθενής κοιμάται καλά, ή ασκείται ικανοποιητικά χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που θα μεταδίδονται από το έμπλαστρο. Θα βάζατε ένα «βρώσιμο μικροτσίπ», αν αυτό θα βοηθούσε τον γιατρό σας να σας φροντίζει καλύτερα; Άλλοι άνθρωποι θα θελήσουν να πάρουν τα εμφυτεύσιμα μικροτσίπ, διότι θα τους επιτρέψουν να γίνουν πιο «συνδεδεμένοι» με το δίκτυο της τεχνολογίας. Για παράδειγμα, αν ήταν δυνατόν θα συνδέατε το μυαλό σας κατευθείαν με το Internet; Μπορεί να μην είναι τόσο μακριά όσο νομίζετε. Ένα άρθρο στην ιστοσελίδα του theScience Channel έκανε πρόσφατα την ακόλουθη ερώτηση .... Πως θα βλέπατε τη δυνατότητα να συνδέσετε το μυαλό σας στο Internet, είτε ασύρματα ή μέσω καλωδίου, να λαμβάνατε ψηφιακές πληροφορίες με υψηλή ταχύτητα, και στη συνέχεια να τις μεταφράζατε αυτόματα σε μια χημική μορφή που θα μπορούσε να αποθηκευτεί από τα κύτταρα του εγκεφάλου σας, όπως η μνήμη; Το ίδιο άρθρο εξηγεί ότι τα οφέλη από την απευθείας σύνδεση του μυαλό μας στο Internet θα μπορούσε να είναι απολύτως καταπληκτικά .... Αν θα μπορούσατε να αντλήσετε δεδομένα απευθείας στην φαιά ουσία σας, ας πούμε, 50 Mbps - η μέγιστη ταχύτητα που προσφέρεται από έναν σημαντικό φορέα παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου των ΗΠΑ - θα ήσασταν σε θέση να διαβάσετε ένα 500-σελίδων βιβλίο σε λιγότερο από δύο δέκατα του δευτερολέπτου . Αλλά το να συνδέσετε το μυαλό σας στο Internet δεν είναι επίσης εξαιρετικά επικίνδυνο; Δεν θα μπορούσε κάποιος να κατεβάσει "ιούς" απευθείας στον εγκέφαλό σας; Δεν θα μπορούσε κάποιος να βρει έναν τρόπο να "ελέγξει" το μυαλό σας από μακριά; Οι νέες τεχνολογίες φέρνουν νέους κινδύνους μαζί τους. Θα μας πουλήσουν τα "οφέλη" των εμφυτεύσιμων μικροτσίπ, αλλά σπάνια θα μιλήσουν στον κόσμο για τους πιθανούς κινδύνους. Αυτή τη στιγμή, υπάρχουν εκατομμύρια σκύλοι και γάτες σε όλη τη χώρα που έχουν εμβολιαστεί με μικροτσίπ. Στην πραγματικότητα, σε μερικές αμερικανικές πόλεις είναι υποχρεωτικό να βάλετε στα κατοικίδια ζώα σας μικροτσίπ. Μας λένε ότι αυτό κάνει πολύ ευκολότερο να επιστρέψουν τα χαμένα κατοικίδια ζώα στους ιδιοκτήτες τους. Σε όλη την Αμερική, τα εμφυτεύσιμα μικροτσίπ εμφυτεύονται σε χιλιάδες ηλικιωμένους Αμερικάνους πουζουν με τη νόσο του Αλτσχάιμερ. Μας λένε ότι το γεγονός αυτό καθιστά πολύ πιο εύκολο να τους βρούμε αν περιπλανηθούν μακριά και χαθούν. Αλλά ποιοι είναι οι κίνδυνοι; Τι θα συμβεί εάν μία ολοκληρωτικού τύπου κυβέρνηση αρχίσει να απαιτεί όλοι οι πολίτες στις "ταυτότητές" τους να υπάρχει ένα μικροτσίπ και να εμφυτευθεί σε αυτούς; Σίγουρα θα γίνει ευκολότερο σε μία «Big Brother» κυβέρνηση να παρακολουθεί, να καταγράφει και να κατασκοπεύει τους πάντες. Και έτσι θα γίνει σχεδόν αδύνατο να ζήσουμε μια «φυσιολογική ζωή» χωρίς να έχουμε ένα εμφύτευμα. Τι θα κάνατε αν δεν θα μπορούσατε να έχετε πρόσβαση στον τραπεζικό λογαριασμό σας χωρίς μικροτσίπ; Τι θα κάνετε αν δεν θα μπορούσατε να πάτε για ψώνια χωρίς μικροτσίπ; Τι θα κάνατε αν δεν θα μπορούσατε να βρείτε μια δουλειά χωρίς μικροτσίπ; Τι θα κάνατε αν δεν θα μπορούσατε να κάνετε μια απλή οικονομική συναλλαγή χωρίς μικροτσίπ; Πώς θα ζούσατε; Σίγουρα οι περισσότεροι άνθρωποι θα έμπαιναν στον πειρασμό να βάλουν το μικροτσίπ ώστε να μπορούν να φροντίσουν την οικογένειά τους και ζήσουν μια φυσιολογική ζωή. Εκείνοι που θα επαναστατούσαν και δεν λάμβαναν το μικροτσίπ θα εξοστρακίζονταν και θα θεωρούνταν «εχθροί του κράτους». Θα τους κυνηγούσαν και θα τους έσερναν στη φυλακή. Μην νομίζετε ότι ένα τέτοιο σενάριο είναι αδύνατο. Σκεφτείτε μόνο το πώς η κοινωνία μας έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια. Όλο και περισσότερο μοιάζει με μια γιγαντιαία φυλακή. Κάποια στιγμή στο (άμεσο) μέλλον, η τεχνολογία των εμφυτεύσιμων μικροτσίπ θα χρησιμοποιηθεί για φαύλους σκοπούς. Τι θα κάνεις όταν φτάσει εκείνη η μέρα;" 13-05-2012 defencenet.gr

Παρασκευή, 11 Μαΐου 2012

Βυζαντινοί στην Αμερική 1000 χρόνια πριν τον Κολόμβο

Χριστιανική Εκκλησία στη Β.Αμερική 1000 χρόνια πριν τον Κολόμβο;
 Μέσα στο δάσος του Cockaponset State Forest στο Νότιο Connectikut, κοντά στο χωριό Guiulford, βρίσκεται η αρχαιότερη Χριστιανική Εκκλησία της Βορείου Αμερικής, αριστοτεχνικά σκαλισμένη από πέτρα. Οι επιγραφές που είναι στην εκκλησία , η οποία μάλιστα είναι Ελληνική, γράφουν ότι χτίσθηκε το 480 μ.Χ. δηλαδή πάνω από 1500 χρόνια από σήμερα και 1.000 χρόνια πριν από τον Χριστόφορο Κολόμβο. Ένας ειδικός ερευνητής, ο Frederick J. Pohl, μελετώντας τις επιγραφές, τοποθέτησε την άφιξη των Ελλήνων χριστιανών στην Βόρειο Αμερική γύρω στα 480 μ.χ. , σε μία εποχή μεγάλων ανακατατάξεων στο Βυζάντιο. Προσέξτε δεν είναι μελέτη Ελληνα καθηγητή. Μιλάμε για αμερικανική δημοσίευση και έρευνα το τονίζουμε αυτό.
http://www.agioros.com/TEXT/connecticuts-5th-century-church.pdf

(defencenet.gr)

Πέμπτη, 10 Μαΐου 2012

Η ΑΠΑΤΗ ΤΟΥ "ΔΗΜΑΡ"

Η Ελλάδα απειλείται από τους δανειστές όπως ακριβώς κάνουν οι μπράβοι που απειλούν τους κακομοίρηδες δανειολήπτες. Τα σκυλιά είναι έτοιμα :


http://www.defencenet.gr/defence/index.php?option=com_content&task=view&id=41483&Itemid=139


Γιαυτό χτυπούν εδώ και χρόνια την ραχοκοκαλιά της Ελλαδος:
Εκκλησία, Οικογένεια, Στρατό.

Μόνο με ψέματα μπορούν να κυβερνήσουν.
Εάν ο "ΔΗΜΑΡ" μας έλεγε τι θα έκανε θα τον ψήφιζαν;
Πώς λοιπόν θα κυβερνήσουν αυτοί φοβισμένοι άνθρωποι;
Ο Θεός να βάλει το χέρι Του από δω και πέρα....μ. Πρόδρομος -Καρυές Αγ. Όρους.

Ολυμπιακός Θεός

Έρχεται η Πανθρησκεία - Ουδέτερο σύμβολο πίστης στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου Όταν η ‘πολιτική ορθότητα’ συναντά το ‘οικουμενιστικό πνεύμα’, έχουμε ένα ‘ουδέτερο’ θρησκευτικό σήμα για τους θρησκευτικούς λειτουργούς που θα παρευρεθούν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου. Αν και η επίσημη δικαιολογία για την απαγόρευση κάθε θρησκευτικού συμβόλου είναι ο «σεβασμός για τους διαφορετικούς θρησκευόμενους λαούς». Η Telegraph αναφέρει ότι τα θρησκευτικά σύμβολα θα απαγορευτούν από τα σήματα που έχουν σχεδιαστεί να φορούν οι εφημέριοι στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου. Ο βασικός λόγος, είναι να μην «προσβάλλουν τους ανθρώπους που επιθυμούν να φορούν μόνο το δικό τους σύμβολο πίστης». Η καρφίτσα πέτου, η οποία έχει ως στόχο να αναδείξει το ρόλο που θα έχουν οι θρησκευτικοί ηγέτες στους Αγώνες του 2012, έχει γίνει το κέντρο μιας διαμάχης καθώς τα θρησκευτικά σύμβολα απορρίφθηκαν από το σχεδιασμό. Η Οργανωτική Επιτροπή των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου (LOCOG) ρώτησε μια συμβουλευτική επιτροπή από εκπροσώπους διαφόρων θρησκειών για να δώσουν ιδέες για την εμφάνιση που θα έχει το σήμα. Ενώ φέρεται ότι υπήρχαν σχέδια που περιλάμβαναν σύμβολα και από τις εννέα από τις θρησκείες που ήταν παρούσες στην επιτροπή των αντιπροσώπων, ο σχεδιασμός απορρίφθηκε. Η κεντρική ιδέα ήταν ότι όλα τα άτομα που θα φορούν το σήμα δεν θα αισθάνονται άνετα με τα αθλητικά σύμβολα άλλων θρησκειών. Η Telegraph συνεχίζει: Το τελικό σήμα – που παρουσιάστηκε στον Αρχιεπίσκοπο του Καντέρμπουρυ και σε οκτώ άλλους θρησκευτικούς ηγέτες που βρέθηκαν στο Ολυμπιακό Πάρκο - διαθέτει απλά τη λέξη «πίστη» και μια υδρόγειο, παράλληλα με τα λογότυπα των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων. [...] Το σήμα θα φορεθεί από τους 193 θρησκευτικούς λειτουργούς - που θα ασχολούνται με αθλητές, υπαλλήλους, το προσωπικό και τα μέλη των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Αν και υπήρχε πρόταση για ένα σήμα που θα φέρει τα εννέα σύμβολα – ανάμεσά τους το σταυρό και την ημισέληνο - οι διοργανωτές λένε ότι θα είχε «περιορισμένη» "απήχηση" στους θρησκευόμενους αθλητές και θεατές. Η επιτροπή απέρριψε και άλλες προτάσεις για το σχεδιασμό, συμπεριλαμβανομένης μιας εικόνας με χέρια σε στάση προσευχής και μίας με ένα αναμμένο κερί. «Συζητήσαμε πολλές ιδέες - είναι πάντα δύσκολο να έχουμε ένα σύμβολο με το οποίο θα νιώθουν άνετα όλοι», δήλωσε ο αιδεσιμότατος Duncan Green, ο οποίος υπηρτεί ως Αγγλικανός ιερέας και είναι ο επικεφαλής των πολύ-θρησκευτικών λειτουργιών των Ολυμπιακών Αγώνων. «Θέλαμε κάτι που οι άνθρωποι όλων των θρησκειών θα μπορούσαν να φορέσουν και να αισθάνονται άνετα και που θα έδειχνε ότι οι θρησκείες του κόσμο προχωράνε μαζί. Αν θέλουμε κάτι που να απευθύνεται σε όλες τις θρησκείες πρέπει να είναι ουδέτερο. " Μόνο που οι κύριοι ξεχνούν ότι η δημιουργία ενός θρησκευτικού συμβόλου προυποθέτει και τη δημιουργία θρησκείας. Μήπως στο μέλλον θα δούμε τους αθλητές και υπό κοινή σημαία για να μην προσβάλλονται μεταξύ τους και δούμε τις σημαίες να παίρνουν την άγουσα για τις αποθήκες; Αλλωστε για να γίνει μια παγκόσμια κυβέρνηση χρειάζονται τρία πράγματα. Παγκόσμιοι φόροι (βλ. "πράσινοι" φόροι για το "φαινόμενο του θερμοκηπίου"), κοινή πίστη (βλ. ουδέτερο σύμβολο πίστεως), και κοινή σημαία (βλ. ΟΗΕ;). Οι καιροί είναι πονηροί. Πάντως με ένα τέτοιο θρησκευτικό σύμβολο πολύ πιθανόν να πιστέψετε στον... Μίκι Μάους Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr

Παρασκευή, 4 Μαΐου 2012

ΕΚΛΟΓΕΣ 2012

Ψηφίστε με λογική όχι με θυμό: Ποιος λογικός θα ψήφιζε χρεοκοπημένους;


 Στην ιστορική πορεία των Εθνών, υπάρχουν κάποια κομβικά σημεία που καθορίζουν το μέλλον τους. Που ανάλογα με τις αποφάσεις που θα λάβουν οι πολίτες ή οι ηγέτες θα καθοριστεί τον μέλλον των Εθνών τους και η πορεία που θα ακολουθήσουν οι επόμενες γενιές. Ε, λοιπόν η Κυριακή 6 Μαΐου δεν ανήκει σε αυτή την κατηγορία των ιστορικών ή δραματικών αποφάσεων. Αύριο δεν θα επιλέξουμε ούτε για την ιστορική πορεία του Έθνους, ούτε για τις επόμενες γενιές, ούτε τίποτα τέτοιο βαρύγδουπο. Αυτά τα επιλέξαμε το 1940, το 1946-49, το 1974. Θα επιλέξουμε τον πολιτικό σχηματισμό που θεωρούμε ικανότερο για να μας αντιπροσωπεύσει στην εθνική αντιπροσωπεία, την Βουλή των Ελλήνων, εν μεσω μιας πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης και χρεοκοπίας όχι μόνο της χώρας αλλά και των δύο κομμάτων που οδήγησαν στην χρεοκοπία τη χώρα. Ψηφίζουμε πρώτα κόμμα και μετά το πρόσωπο που θεωρούμε ότι μπορεί να εκπροσωπήσει τις απόψεις και τις θέσεις μας καλύτερα. Αυτό λέγεται δημοκρατία. Δημοκρατία δεν είναι ο φασισμός που προσπαθούν να επιβάλουν οι ηγεσίες των δύο μεγάλων κομμάτων ΠΑΣΟΚ και ΝΔ με τις θεωρίες περί μονοδρόμου. Διότι θεωρίες και εκβιαστικά διλήμματα περί «χαμένης ψήφου», περί «ακυβερνησίας» κλπ είναι φασισμός και αλαζονεία. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό εν έτει 2012, κόμματα που ευθύνονται 100% για την χρεοκοπία της χώρας, να ισχυρίζονται ότι "αν δεν αναδειχθούν εκ νέου κυβερνήτες, η χώρα δεν θα μπορέσει να κυβερνηθεί και μετά από εμάς το χάος». Αυτό το έλεγε ο Λουδοβίκος ο 14ος ο επονομαζόμενος και «βασιλιάς ‘Ηλιος» και εξακολουθούσε να το πιστεύει και ο Λουδοβίκος ο 16ος, μέχρι που η γκιλοτίνα διαπέρασε τον τρυφερό του αυχένα το 1789. Ειλικρινά ακούγοντας τον Ε.Βενιζέλο ή τον Α.Σαμαρά ότι «αν δεν με ψηφίσετε θα υπάρχει ακυβερνησία στην χώρα» και κοιτώντας πίσω τους τα ερείπια (τα ορατά ερείπια γιατί υπάρχουν και μη ορατά που αφορούν τα εθνικά θέματα) που άφησαν οι ίδιοι και τα κόμματά τους μετά από 38 χρόνια διακυβέρνησης της χώρας, απορείς με το επικό θράσος τους. Βέβαια, όπως έλεγε ένα παλιός κοινοβουλευτικός «Για να γίνεις πολιτικός στην Ελλάδα χρειάζεσαι μόνο δύο πράγματα: το ένα είναι θράσος και το άλλο «γερό στομάχι». Το πρώτο για να λες ψέματα κατάμουτρα στους πολίτες και το δεύτερο για να αδιαφορείς όταν θα σε βρίζουν επειδή τους έλεγες ψέματα». Τι λένε λοιπόν οι συνοδοιπόροι της εκχώρησης εθνικής κυριαρχίας: «Στην Ελλάδα μόνο εμείς μπορούμε να κυβερνάμε, κανείς άλλος». Μα, συγγνώμη, τότε γιατί κάνουμε εκλογές; Ας αλλάξουμε το Σύνταγμα να κυβερνά δύο τετραετίες το ΠΑΣΟΚ, μετά άλλες δύο η Νέα Δημοκρατία και ούτω καθεξής. Να μην σπαταλάμε ούτε λεφτά, ούτε να ταλαιπωρούμεθα. Ας διορίζουν και τους βουλευτές να τελειώνουμε. Προάγγελος αυτού, είναι βέβαια η απόφαση Σαμαρά να μην γίνονται οι βουλευτές του υπουργοί, αλλά μόνο εξωκοινοβουλευτικά εξωθεσμικά πρόσωπα. Γύρευε από ποια δεξαμενή διαπλοκής… Τα δύο «κόμματα εξουσίας» επειδή είχαν καλομάθει από το σταλινικό ΚΚΕ (πόσο πολύ βόλεψε το σύστημα του δικομματισμού το ΚΚΕ όλα αυτά τα χρόνια, είναι μια άλλη «πονεμένη» ιστορία) το οποίο «Δεν θέλει να κυβερνήσει γιατί δεν θα μπορούν να διαδηλώνου οι εργάτες», αυτό δεν σημαίνει ότι ο Θεός έχει ορίσει την Ελλάδα να την κυβερνά μόνο η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ. Και μια που μιλάμε για αλαζονεία και φασισμό, να μιλήσουμε και για υποκρισία: Επί 38 ολόκληρα χρόνια το ΚΚΕ το θεωρούν τμήμα του πολιτικού κόσμου της χώρας. Το ΚΚΕ, την παράταξη που αιματοκύλισε την χώρα το 1946-’49 και βασικό στόχο είχε την απόσχιση της Μακεδονίας κλπ (όλα αυτά δεν τα λέμε εμείς υπάρχουν τα πρακτικά της 5ης Ολομέλειας του κόμματος). Εν πάση περιπτώσει, ας πούμε ότι όλοι Έλληνες είμαστε, δεν μπορεί και δεν πρέπει να μας χωρίζει για πάντα το άφθονο αίμα που χύθηκε στην κομμουνιστική ανταρσία. Υπό τον όρο ότι κάποιοι θα μετανοήσουν ή εν πάση περιπτώσει δεν θα προκαλούν. Τίποτα από όλα αυτά δεν έγινε. Το ΚΚΕ έχει σταλινοποιηθεί πλήρως, έχει αποκαταστήσει όχι μόνο τον Ι.Στάλιν, αλλά και τον Ν.Ζαχαριάδη, εξακολουθεί να χαιρετά με το αριστερό χέρι σηκωμένο με σφιγμένη γροθιά, απορρίπτει τον κοινοβουλευτισμό ως πολιτικό σύστημα και έχει ως βασικό στόχο την επικράτηση ολοκληρωτικού καθεστώτος στη χώρα. Και δεν έχει αποκηρύξει τις θέσεις της 5ης Ολομέλειας. Αυτά που λέμε, είναι επίσημα κείμενα και θέσεις του ΚΚΕ, δεν είναι φήμες. Το ΚΚΕ, λοιπόν, η διεφθαρμένη πολιτική και οικονομική ελίτ της χώρας, το χρησιμοποιούσε συστηματικά είτε ως «άλλοθι δημοκρατικότητας», είτε ως συνεταίρο για να τα έχει καλά με τα συνδικάτα που εγκληματικά αφέθηκε να ελέγχει. Και μερικές φορές ο συνεταιρισμός ήταν και ιδιαίτερα αποδοτικός σε οικονομικό επίπεδο για την εν λόγω τριπλέτα… Τώρα όμως που η πολιτική και ιδεολογική παρακμή της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και του ΠΑΣΟΚ, οδήγησε μεγάλες μάζες ψηφοφόρων στο άλλο άκρο του πολιτικού φάσματος, στους εθνικιστές, άρχισαν ΠΑΣΟΚ και ΝΔ να μιλάνε για «ναζί». Και ποιοι μιλάνε! Αυτοί που εκχώρησαν την εθνική κυριαρχία στην πατρίδα του εθνικοσοσιαλισμού και «έχασαν» τα αρχεία που τεκμηριώνουν τις γερμανικές αποζημιώσεις! Πως δικαιούνται να κατακρίνουν τώρα τους εθνικιστές και να τους χαρακτηρίζουν «ναζί» όταν επί τόσες δεκαετίες δέχονται τους σταλινικούς κομμουνιστές ως συνεταίρους στην εξουσία; Από την στιγμή που το πολιτικό σύστημα δέχεται το ένα άκρο και απορρίπτει το άλλο, είναι βέβαιο ότι αργά ή γρήγορα η ανάγκη της κοινωνίας για ιδεολογική ισορροπία θα αναζητήσει πολιτική έκφραση στο άλλο άκρο. Και το οποίο, άλλο άκρο, εν πάση περιπτώσει έχει ελληνικό σήμα και προσκυνά την ελληνική σημαία και όχι το σφυροδρέπανο. Και αφήνοντάς το εκτός συστήματος επί δεκαετίες θέριεψαν μέσα στο εθνικιστικό κίνημα και κάποιες απόψεις οι οποίες είναι άκρως συζητήσιμες, αλλά γι αυτό δεν ευθύνονται οι εθνικιστές. Ευθύνονται οι αλαζονικοί ηγέτες, ειδικά της ΝΔ, που επέτρεψαν στην αριστερά να αλωνίζει και επιχείρησαν να ενταφιάσουν την πραγματική δεξιά. Το μόνο που κατάφεραν ήταν η ιδεολογική αποσάθρωση και εν τέλει η εξομοίωση με παρακμιακά πολιτικά μοντέλα. Επιστρέφοντας εκεί απ’όπου ξεκινήσαμε να τονίσουμε ότι την Κυριακή δεν κρίνεται το μέλλον της χώρας. Κρίνεται η κοινοβουλευτική αντιπροσώπευση των πολιτών μέχρι τις επόμενες εκλογές. Ψηφίστε όποιο κόμμα πιστεύετε ότι σας εκφράζει και σας εκπροσωπεί. Προσοχή όμως ποιους θα επιλέξετε για να στείλετε στο Κοινοβούλιο. Πατριώτες υπάρχουν σε όλα τα κόμματα, ακόμα και στο ΚΚΕ. Ψηφίστε αυτούς που σας έχουν πείσει ότι είναι πατριώτες. Και νέους υποψηφίους. Όπου και αν ανήκουν. Δεν σημαίνει ότι και αυτοί δεν θα διαφθαρούν, αλλά τουλάχιστον έχουμε μία πιθανότητα ως πολίτες κάποιοι από αυτούς να μας προκύψουν «καθαροί»… Και βέβαια, μην ψηφίσετε με φόβο στην καρδιά. Προσπάθησαν να σας τρομάξουν. Σας υποτιμούν. Θεωρούν ότι βάζετε τον φόβο πάνω από την αξιοπρέπεια, αλλά και την λογική. Γιατί, ποιος λογικός θα ψήφιζε χρεοκοπημένους πολιτικούς σχηματισμούς; Προσπαθούν να σας βιάσουν ψυχικά. Γι αυτούς δεν είστε άνθρωποι. Αν σας θεωρούσαν ανθρώπους είναι δυνατόν να δέχονταν να σας επιβάλουν όλα αυτά τα μέτρα εξαθλίωσης όπως κάνουν δύο χρόνια τώρα; Γι αυτούς, για το ΠΑΣΟΚ και τη ΝΔ, είστε μηχανές ψήφων, για τις κομματικές τους μονοκρατορίες. Που ψηφίζουν για να είναι οι ίδιοι στην εξουσία. Δεν φοβούνται μην τιμωρήσετε τον έναν γιατί θα έρθει ο άλλος. Και μετά θα ξανάρθει ο πρώτος, όταν κουραστείτε από τον άλλο. Αυτό πρέπει να σπάσει. Έχουν αποτύχει, πρέπει να φύγουν, τέλος. Κάντε την επανάστασή σας. Μετατρέψτε τον φόβο σας, σε τρόμο τους… Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr

Το μνημόνιο οδηγεί την χώρα στην Τουρκία

Η κυβέρνηση Παπαδήμου "5η Φάλαγγα" της Τουρκίας:Νοίκιασαν την μαρίνα της Μυτιλήνης ! Σε μία κίνηση 100% σε βάρος της ασφάλειας της Λέσβου αλλά και της άμυνας των νησιών του Αν. Αιγαίου προχώρησε η κυβέρνηση Παπαδήμου μισθώνοντας το τουριστικό λιμάνι της Λέσβου σε Τούρκο επιχειρηματία. Δυστυχώς όπως φαίνεται η κυβέρνηση Παπαδήμου δεν μπορεί να αντιληφτεί το νόημα των απειλών της Τουρκίας για τα ελληνικά νησιά του Αν. Αιγαίου διότι διαφορετικά πως θα μπορούσε κανείς να εξηγήσει αυτή την κίνηση τη στιγμή δε που νότια της Λέσβου βρίσκεται η ναυτική βάση των αποβατικών της Τουρκίας στην Foca. Η μίσθωση της μαρίνας υπογράφηκε τις ημέρες αυτές από τον υφυπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού, Πέτρο Αλιβιζάτο με την ανάδοχο κοινοπραξία των εταιρειών KAE με τη διακριτική επωνυμία Folli Follie Group & Setur Servis Turistik που εκπροσωπείται από τους Γεώργιο Κουτσολιούτσο Πρόεδρο Μαρίνας Μυτιλήνης Α.Ε. και İbrahim Tamer Haşimoğlu, Αντιπρόεδρο Μαρίνας Μυτιλήνης. Ο Αλιβιζάτος υπέγραψε την κατακύρωση του διαγωνισμού, με ετήσιο μίσθωμα 250.000 ευρώ για την παραχώρηση του Τουριστικού Λιμένα Μυτιλήνης, για 40 χρόνια. Αν και η είδηση της μίσθωσης χάθηκε στην «βαβούρα» της προεκλογικής περιόδου αυτό δεν μειώνει την βαρύτητα του λάθους που διαπράχτηκε από την ελληνική κυβέρνηση, αφού ουσιαστικά πρόκειται για μία τουρκική επένδυση σε ένα από τα νησιά του Αν. Αιγαίου γύρω από το οποίο το τουρκικό Ναυτικό και η Αεροπορία πραγματοποιούν συχνά ασκήσεις απομόνωσης-απαγόρευσης πεδίου μάχης. Και η κατρακύλα, συνεχίζεται…

Πέμπτη, 3 Μαΐου 2012

Οι αιτίες που η Ελλάδα σβήνει

Όνειρο γιου... 20ούς για ΕΚΤΡΩΣΗ «αδελφού» μετά από αυτόν... πριν 17 χρόνια! «Μητέρα, απόψε είδα ένα όνειρο και δεν φεύγει από το μυαλό μου. Ήμουν στο σπίτι και μπήκε ένας νεαρός, 2-3 χρόνια μικρότερος μου, και μου είπε: Είμαστε αδέλφια. Αλλ' εμένα η μητέρα μας δεν με άφησε να είμαι μαζί σου σήμερα. Δεν με άφησε να παίξω ποτέ μαζί σας, να γελάσω και να κλάψω. Τότε εγώ του απάντησα ότι δεν έχω αδελφό. Μόνο μια αδελφή 2 χρόνια μεγαλύτερη. Αυτός όμως επέμενε και μου είπε να σε ρωτήσω τι έκανες κάποιο πρωινό του Μαρτίου και να σου πω ότι, όπως μεγαλώσαμε εμείς, θα μεγάλωνε κι αυτός». Η μητέρα, όταν άκουσε αυτά, λιποθύμησε! Και, όταν συνήλθε, ομολόγησε στα παιδιά της τι είχε κάνει εκείνο το πρωινό... Ότι δηλαδή, όταν έμεινε έγκυος στο 3ο «παιδί» τους, το συζήτησαν με τον άνδρα της, την αδελφή της και μια φίλη, όπως γίνεται συνήθως, και αποφάσισαν να μη γεννηθή αυτό το παιδί. Έτσι προχώρησαν στην έκτρωση του.... Συχνά, όταν το θυμόταν, μελαγχολούσε και έκλαιε για πολλά χρόνια, οπότε συνέβη το προηγούμενο όνειρο στο γιό της... Είναι το μόνο θανάσιμο αμάρτημα, που και εξομολογούμενο με ταπείνωση και ειλικρίνεια, συγχωρείται ασφαλώς, αλλά ΔΕΝ ΛΗΣΜΟΝΕΙΤΑΙ. Παραμένουν και επανέρχονται οι τύψεις ισόβια! Και γίνεται αυτό, για να μην επαναλαμβάνεται, αλλά και διηγούμενο να προφυλάσσει και σωφρονίζει τους «αγνοούντας» και ολιγοπίστους. (Τα ανωτέρω είναι από το περιοδικό ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (Π.Ε.ΦΙΠ.) Αθηνών).

Τετάρτη, 2 Μαΐου 2012

Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες για την ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑ ΚΛΗΡΙΚΩΝ.

Σε απάντηση των δεκάδων ερωτηµάτων που λάβαµε σχετικά µε τη µισθοδοσία του κλήρου, σηµειώνουµε τα εξής: Σύµφωνα µε το Μνηµόνιο, ο κανόνας των απολύσεων/προσλήψεων κληρικών και η αποσύνδεση της µισθοδοσίας των κληρικών από το κράτος, θα οδηγήσουν στην ταχύτατη µείωση του αριθµού των κληρικών (κυρίως σε ακριτικές περιοχές, ορεινά και δυσπρόσιτα µέρη, νησιά) µε σκοπό να καταστραφεί η Εκκλησία ως θεσµός που στηρίζει τον Ελληνισµό, καi 1. στη µετατροπή της Εκκλησίας σε αµιγώς πολιτιστικό φορέα µε υποχρεωτική εσωτερική οικονοµική αυτονοµία, δηλαδή µε εσωτερική χρεωκοπία της Εκκλησίας ακριβώς όπως επιβάλλεται µέσω του Ειδικού Λογαριασµού εξόφλησης του εξωτερικού χρέους: θα αναγκάσουν δηλαδή την ίδια την Εκκλησία να µειώσει τους µισθούς των κληρικών σε σηµείο φιλοδωρήµατος, ούτως ώστε να εξαναγκάσουν τους κληρικούς να µετατραπούν από λειτουργοί σε ασκούντες χόµπυ στον ελεύθερο χρόνο τους µετά την άλλη κύρια δουλειά του. 2. Όποιος ψηφίσει Νέα ∆ηµοκρατία, ΠΑΣΟΚ και τα λοιπά κόµµατα του Μνηµονίου, κάνει αυτή ακριβώς την επιλογή. Οι ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ έχουµε δηλώσει από την πρώτη στιγµή ότι θεωρούµε την Εκκλησία βασικό θεσµό στήριξης του Ελληνισµού και εργαλείο µόχλευσης του Έθνους. ∆εν δεχόµαστε τον κανόνα απολύσεων/προσλήψεων κληρικών που επιβάλλει το Μνηµόνιο. ∆εν δεχόµαστε την αποσύνδεση της µισθοδοσίας των κληρικών από το κράτος. ∆εν διαπραγµατευόµαστε τον ιστορικό ρόλο της Ορθοδοξίας. ∆εν απεµπολούµε τα εθνικώς υπερπολύτιµα αποτελέσµατα που µπορεί να έχει η αγαστή συνεργασία κράτους-Εκκλησίας. Με την κυβέρνηση των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ η παραγκωνισµένη Εκκλησία θα σταθεί ξανά περήφανη στα πόδια της και θα περπατήσει µαζί µε την Ελλάδα στο µέλλον. ∆εν είναι επιλογή: είναι υποχρέωση.